Uilen - De Drie Beertjes

Uilen

Katlijn Gevaert

Ik ben Katlijn, begeleider van de oudste leefgroep op school, de Uilen. We starten bijna dagelijks met een kring waarin oa. de dagplanning wordt overlopen. Wekelijks is er een vast pakket van wiskunde- en taalactiviteiten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen geprikkeld worden om met een brede blik om zich heen te kijken. Vanuit hun perspectief wordt een 4-tal keer per jaar een groepsproject, dat een smeltkroes van alle vakken vormt, opgestart. Dit wordt verder aangevuld met thema’s die de begeleiders aanreiken.
In een 3de graad leren kinderen zelfstandig en met zin voor verantwoordelijkheid werken zodat ze goed voorbereid zijn op de stap naar het middelbaar.
Een goede basiskennis van ICT is dan ook een meerwaarde.  Praktisch dagelijks wordt op de Chromebooks gewerkt. Dat gaat van digitaal leerstof inoefenen, instructiefilmpjes bekijken,  aangeboden studiemateriaal ordenen, documenten en presentaties maken… tot een Kahoot-quiz om de week af te sluiten.

Onderzoekend leren in het schoolbos

Uilen: ontdek onze talenten (Scholenbeurs)