Wat doen we ?

Hoe maken wij van de school een aangename plek om op te groeien?

• Door het stimuleren van contacten tussen ouders onderling of met het schoolteam:

Wat deden we al? Bosspel, Halloweentocht, Quiz, deelname GP JIM, opendeurdag,…

Dit zijn culturele -, sport- , spel- en feestactiviteiten allerhande waarbij het doel voornamelijk ligt bij het ontmoeten: de ouders leren elkaar beter kennen en kunnen ook de leerkrachten op een andere manier leren kennen. Dit zorgt ervoor dat de ouders beter op de hoogte zijn van de werking van de school en hierdoor zich nauwer verbonden voelen met de school. Een grotere “ouderbetrokkenheid” dus.

• Door te informeren

Wat deden we al? Website school, workshop voorlezen, voordracht ‘positief complimenteren’, avondmarkt

Communiceren met alle ouders ivm de werking van het oudercomité en (meehelpen aan) het doorgeven van schoolinformatie aan de ouders. Daarnaast kunnen ouders ook geïnformeerd worden tijdens een infoavond over een relevant (opvoedings)thema. Tenslotte worden toekomstige ouders ook geïnformeerd over de troeven van onze school en bouwen we ook contacten uit met andere verenigingen en met het gemeentebestuur.

• Door te adviseren en mee te denken

Wat deden we al? Tijdens de vergaderingen van het oudercomité worden suggesties doorgegeven aan het schoolteam.

Adviseren van de school op eigen initiatief of indien hierom gevraagd wordt omtrent thema’s die het dagelijks leven op de school aanbelangen zoals de algemene organisatie en werking, bepaalde infrastructuurwerken, het schoolreglement, acties, het uitwerken van pedagogische projecten (vb. MOS-project). Deze adviezen kunnen doorgegeven worden aan de directie tijdens de vergaderingen van het oudercomité of via de 3 ouders die lid zijn van de schoolraad. Ook een enquête onder de ouders om te peilen naar de tevredenheid van de ouders en naar eventuele opmerkingen of wensen is mogelijk.

• Door te ondersteunen

Wat deden we al? Begeleiding uitstap, spaghetti-avond, klusdag, ondersteuning schoolfeest,…

Leden van het oudercomité kunnen ook actief zijn in een klusteam, als leesouder, als begeleider van uitstappen,.. Er worden ook activiteiten georganiseerd om geld in het laatje te brengen om iets extra te kunnen doen op school. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor oa de organisatie van het sinterklaasfeest, speelinfrastructuur, tussenkomst in zwemlessen, tussenkomst in bosklassen, afscheidsreceptie 6de jaars,… Deze activiteiten worden door het schoolteam georganiseerd met ondersteuning vanuit het oudercomité.