Veilig naar school!

Eind december nodigden we schepen voor mobiliteit Jos Sypré uit op onze school. Een delegatie van onze leerlingen overhandigde onze inpraaknota voor het vernieuwde mobiliteitsplan van onze gemeente dat plannen bevat met impact op onze schoolomgeving.

Een veilige schoolomgeving en aandacht voor de zwakke weggebruiker langs de Parkstraat en de ruimere schoolomgeving staan hoog op onze agenda. Het oudercomité en het schoolteam maakten daarom een inspraaknota op waarin onze bezorgdheden en vraag tot concrete maatregelen helder en grondig onderbouwd werden opgenomen. Het document werd ondertekend door tal van ouders en omwonenden.

De schepen dankte de school voor het grondig formuleren van onze bezorgdheden. Hij benadrukte het belang van de betrokkenheid van iedereen in de gemeente bij het tot stand komen van oplossingen voor de mobiliteit en beloofde de bezorgdheden van de school ter harte te nemen. Daarnaast gaf hij ook aan mee druk te zetten vanuit het gemeentebestuur naar de gewestwegbeheerder om concrete maatregelen te nemen om de fietsveiligheid te verbeteren.

Ondertussen kregen we uitstekend nieuws. Vlaanderen heeft groen licht gegeven om in 2018 een veilig fietspad langs de Parkstraat aan te leggen. Een opsteker van formaat bij de start van het nieuwe jaar!

 

Opgemaakt op

vrijdag, 20 januari, 2017 - 17:00
 
 

Aantal keer bekeken

2661