Sport op school (SVS)

De leerlingen van De Drie Beertjes nemen deel aan de bewegingsprojecten, georganiseerd door de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), de overkoepelende structuur en netoverschrijdende instantie voor ‘Sport op school’. SVS stimuleert sportbeoefening bij alle leerlingen, ongeacht hun bekwaamheid.

SVS heeft voor elke leeftijd een bewegingslandschap uitgebouwd. ‘Rollebolle’ voor de kleuters, ‘Kronkeldiedoe’ voor kinderen van het 1ste en 2de leerjaar, ‘Alles met de bal’ voor het 3de en 4de leerjaar en ‘American Games’ voor het 5de en het 6de leerjaar.

Kennismaking met het project gebeurt vooraf op school met het inoefenen van het bewegingslied. Vervolgens gaat de klas naar de sporthal om deel te nemen aan de activiteiten.

Naast de bewegingsprojecten neemt de school ook deel aan veldlopen en het netbaltoernooi georganiseerd door de SVS.

Ook staat ieder jaar een deelname aan de Berenloop op het programma.