Inschrijven

Gedurende het schooljaar kan u elke schooldag inschrijven bij de directie van de school en vrijblijvend de klasjes bezoeken met uw kind. Tijdens de zomervakantie kan u elke werkdag inschrijven tijdens de eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus (van 9u30 tot 12u en van 14u tot 16u). Tijdens de vakantiedagen kan men telefonisch inschrijven op nummer 0485/846527.

Kleuters kunnen ingeschreven worden vanaf 2 jaar en 6 maand en kunnen op verschillende data instappen, nl. de eerste schooldag na de herfst-, kerst-, krokus-, paasvakantie en Hemelvaartsdag en op 1 september en 1 februari.

Kleuters die de leeftijd van 3 jaar bereikt hebben, kunnen elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata.

Instapdata Schooljaar 2017 - 2018:

  Instapdatum

  Voor kleuters geboren voor...

  1 september 2017

  1 maart 2015

  6 november 2017

  6 mei 2015

  8 januari 2018

  8 juli 2015

  1 februari 2018

  1 augustus 2015

  19 februari 2018

  19 augustus 2015

  16 april 2018

  16 oktober 2015

  14 mei 2018

  14 november 2015

Documenten

Volgende documenten zijn nodig bij inschrijving:

  • Identiteitsgegevens van kind en ouders.
  • Kids-ID of een ander identiteitsbewijs van het kind.
  • Laatste schoolrapport (enkel lagere afdeling).

Volgende documenten worden opgemaakt:

  • Bevestiging van inschrijving in één school.
  • Ontvangst van en akkoord met het schoolreglement.
  • Keuze van de levensbeschouwing (enkel lagere afdeling).