Inschrijven

Gedurende het schooljaar kan u elke schooldag vrijblijvend de klasjes bezoeken met uw kind en/of inschrijven bij de directie van de school. Tijdens de zomervakantie kan u elke werkdag inschrijven tijdens de eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus (van 9u30 tot 12u en van 14u tot 16u).

Kleuters kunnen ingeschreven worden vanaf 2 jaar en 6 maand en kunnen op verschillende data instappen, nl. de eerste schooldag na de herfst-, kerst-, krokus-, paasvakantie en Hemelvaartsdag en op 1 september en 1 februari.

Kleuters die de leeftijd van 3 jaar bereikt hebben, kunnen elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata.

Instapdata Schooljaar 2018 - 2019:

  Instapdatum

  Voor kleuters geboren voor...

  3 september 2018

  3 maart 2016

  5 november 2018

  5 mei 2016

  7 januari 2019

  7 juli 2016

  1 februari 2019

  1 augustus 2016

  11 maart 2019

  11 september 2016

  23 april 2019

  23 oktober 2016

  3 juni 2019

  3 december 2016

Documenten

Volgende documenten zijn nodig bij inschrijving:

  • Identiteitsgegevens van kind en ouders.
  • Kids-ID of een ander identiteitsbewijs van het kind.
  • Laatste schoolrapport (enkel lagere afdeling).

Volgende documenten worden opgemaakt:

  • Bevestiging van inschrijving in één school.
  • Ontvangst van en akkoord met het schoolreglement.
  • Keuze van de levensbeschouwing (enkel lagere afdeling).